Althaia Umbra Fida "Thaia"

 

11.10.2001  -  14.11.2014